REIAL ACADÈMIA / MEDALLES ACADÈMIQUES / Medalla IX


1
Sr. Manuel Angelón i Broquetas
Any: 1863-1889 
-
Sr. Josep Yxart i Moragas
Any: Electe 
2
Sr. Joan B. Codina i Formosa
Any: 1899-1923 
3
Sr. Ramon d’Alòs-Moner i de Dou
Any: 1924-1939 
4
Sr. Miquel Coll Alentorn
Any: 1971-1990 
5
Mn. Antoni Pladevall i Font
Any: 1994-