REIAL ACADÈMIA / MEDALLES ACADÈMIQUES / Medalla XXIV


1
Sr. Joaquim Riera Bertran
Any: 1879-1924 
2
Sr. Alfons Par Tusquets
Any: 1924-1936 
3
Sr. Antoni Griera Gaja
Any: 1941-1973 
4
Sr. Eduard Ripoll Perelló
Any: 1978-2006 
5
Sra. Pilar Vélez Vicente
Any: 2009-