REIAL ACADÈMIA / MEDALLES ACADÈMIQUES / Medalla XVI


1
Sr. José R. Luanco Riego
Any: 1877-1901 
2
Sr. Josep Soler i Palet
Any: 1906-1921 
3
Sr. Artur Masriera i Colomer
Any: 1924-1929 
4
Sr. Joaquim Balcells i Pintó
Any: 1936-1936 
5
Sr. Marià Bassols de Climent
Any: 1948-1973 
6
Sr. Joan Bastardas Parera
Any: 1977-2009 
7
Sr. Jaume Pòrtulas Ambròs
Any: 2013-