REIAL ACADÈMIA / MEDALLES ACADÈMIQUES / Medalla XXX


1
Sr. Joan B. Orriols i Comas
Any: 1884-1921 
2
Sr. Antonio de la Torre i del Cerro
Any: 1923-1966 
3
Sr. Jaume Vicens Vives
Any: 1956-1960 
4
Sr. Frederic Udina Martorell
Any: 1969-2011 
5
Sra. Isabel Rodà de Llanza
Any: 2015-