REIAL ACADÈMIA / Protectors
President
Molt Honorable Sr. Pere Aragonès i Garcia

Consellera de la Presidència
Honorable Sra. Laura Vilagrà Pons

Consellera de Cultura
Honorable Sra. Natàlia Garriga Ibáñez

Consellera de Justícia
Honorable Sra. Lourdes Ciuró i Buldó

Ajuntament de Barcelona

Alcalde
Excma. Sra. Ada Colau i Ballano
Diputació de Barcelona

Presidenta
Excma. Sra. Núria Marín Martínez