REIAL ACADÈMIA / Protectors
President
Molt Honorable Sr. Quim Torra i Pla

Consellera de la Presidència
Honorable Sra. Meritxell Budó Pla

Conseller de Cultura
Honorable Sra. Mariàngela Vilallonga Vives

Conseller de Justícia
Honorable Sra. Ester Capella i Farré

Ajuntament de Barcelona

Alcalde
Excma. Sra. Ada Colau i Ballano
Diputació de Barcelona

Presidenta
Excma. Sra. Núria Marín Martínez