ARXIU I BIBLIOTECA
L'Arxiu

Tot i que l'activitat de l'Acadèmia s'inicia en el segle XVIII els documents més antics que es conserven daten del
S. XIV.

Actualment hi ha registrades 1.300 unitats documentals.

La base de dades és consultable des de la biblioteca.


La Biblioteca

La biblioteca de la Reial Acadèmia de Bones Lletres compta actualment quasi 49.000 exemplars catalogats i 875 títols de publicacions periòdiques.

A més de les publicacions de la institució, llibres i separates publicades pels senyors acadèmics i obres procedents d'intercanvi amb d'altres institucions, inclou les biblioteques de Gumersind Alabart, Francesc Matheu, Guillem Díaz-Plaja, Francesca Vendrell, Josep Alsina, Eduard Ripoll i Àlexis Eudald Solà.

Està organitzada en les següents seccions: Biblioteca general, Biblioteca Díaz-Plaja, Biblioteca Alsina, Biblioteca de l'Institut d'Estudis Neohel.lènics i Bizantins, Biblioteca de l'Institut d'Estudis Medievals, Biblioteca de l'Institut de Prehistòria i Arqueologia, Separates, Publicacions periòdiques corrents, Publicacions periòdiques tancades i Fons antic.


Col·leccions

La col·lecció d'Ex-libris Pepita Pallé està oberta a la consulta especialitzada (Sra. Carme Illa).
Horari: de 9 a 14 hores, dies feiners.

La Col·lecció Numismàtica pot ésser consultada prèvia petició per escrit.

L'Associació de Bibliòfils de Barcelona celebra regularment les seves sessions públiques a l'Acadèmia.


Serveis

El catàleg es pot consultar al Catàleg de la biblioteca de la Reial Acadèmia de Bones Lletres o a través del Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya.

Horari: : de 9 a 14 hores de dilluns a divendres

Bibliotecaris

Sr. Oriol Baró


Contacte: bib.rabl@gmail.com