ARXIU I BIBLIOTECA
L'Arxiu

L’arxiu històric de l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona de 38 metres lineals és el resultat documental de quasi tres cents anys d’existència de la institució. Els arxivers-acadèmics que n’han tingut cura al llarg de la història han fet possible la conservació i la pervivència de la documentació fins avui. Els darrers anys, l’Acadèmia està portant a terme l’organització de l’arxiu amb criteris arxivístics contemporanis, la qual cosa ha permès catalogar més de tres mil unitats documentals i digitalitzar els documents constitutius i les actes de juntes.

La major part de la documentació pertany al període XVIII-XX i conté la documentació generada a partir de les funcions, competències i activitats que ha desenvolupat l’Acadèmia al llarg de la història. És palpable el seu contingut intel·lectual de gran interès històric, ja que conté documents i informació de les elits culturals i socials catalanes, espanyoles i europees.

L’arxiu també conté set fons personals d’acadèmics (Francesc Matheu i Fornells, Frederic Udina i Martorell, Eduard Ripoll i Perelló, Francesca Vendrell i Gallostra, Manuel de Montoliu i de Togores i Pere Labèrnia i Esteller), i un compendi documental de la restauració del palau Requesens, seu de la RALB.

Arxiu de la Reial Acadèmia de Bones LletresLa Biblioteca

La Biblioteca de la Reial Acadèmia de Bones Lletres és única dins la seva tipologia, biblioteca patrimonial, ja que està especialitzada en humanitats catalanes. La seva singularitat no només resideix en la manera en com s’ha originat i ha anat creixent al llarg de la seva història, gràcies a les donacions rebudes i/o intercanvis entre institucions, sinó pels fons que es conserven en ella i que es posen a disposició de la comunitat investigadora i universitària.

Actualment compta amb un total de 63.593 exemplars, dels quals prop de 900 el conformen el fons de publicacions periòdiques.

Catàleg de la Biblioteca de la Reial Acadèmia de Bones LletresFons documental

Aquesta biblioteca es subdivideix en les diferents biblioteques:

Col·leccions especials

A part de tots els materials oberts a la consulta especialitzada, es conserven dues col·leccions especials:


Carta de serveis

Diputació de Barcelona
L’Acadèmia de Bones Lletres ha pogut renovar l’equipament de la seva biblioteca i de l’arxiu (mobiliari, equips informàtics, programari de catalogació, etc.), gràcies a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona l’any 2022.