REIAL ACADÈMIA / MEDALLES ACADÈMIQUES / Medalla II


1
Sr. Manuel Duran i Bas
Any: 1852-1907 
-
Sr. Enric Prat de la Riba
Any: Electe 
2
Sr. Ignasi Casanovas, S.I.
Any: 1921-1936 
3
Sr. Frederic Camp Llopis
Any: 1941-1951 
4
Sr. Ferran Soldevila Zabiburu
Any: 1958-1971 
5
Sr. Josep M. Madurell Marimon
Any: 1972-1983 
6
Sr. Marc Mayer Olivé
Any: 1996-