Ingrés a l`Acadèmia del Sr. Tomàs de Montagut
Acte públic d`ingrés a l`Acadèmia del Sr. Tomàs de Montagut i Estragués, que llegirà el seu discurs d’ingrés sobre "El jurista Ignasi Santponç Barba (1795-1846) i el dret català". Serà contestat en nom de la Corporació per l’Acadèmic Numerari Sr. Dr. Pere Molas Ribalta. L`acte se celebrarà el dijous dia 18 de desembre del 2014 ,a les 7 del vespre.
18 de desembre de 2014