Acteen memòria de de Miquel Tarradell i Mateu (1920-1995).

Acte memòria del Professor Miquel Tarradell i Mateu (1920-1995), amb motiu del centenari del seu naixement. Hi intervindran Borja de Riquer, Isabel Rodà, Marta Prevosti, Núria Tarradell, Núria Rafel i Joan Sanmartí. Se celebrarà el dijous 13 de maig a les 7 de la tarda. La podreu seguir a l`enllaç següent: https://youtu.be/A_S6zEWTQUo