Ingrés a l`Acadèmia de la Sra. Isabel Rodà de Llanza

Acte públic d`ingrés a l`Acadèmia de la Sra. Isabel Rodà de Llanza, que llegirà el seu discurs d’ingrés sobre "Un episodi dintre de les humanitats: l’Epigrafia. Epigrafia «major» i «menor»: l’exemple del fabricant de teules Herenni Optat". Serà contestat en nom de la Corporació per l’Acadèmic Numerari Sr. José Enrique Ruiz Domènec. L`acte se celebrarà el dijous dia 12 de febrer del 2015 ,a les 7 del vespre.