La Casa de la Moneda de Barcelona

Presentació del llibre La Casa de la Moneda de Barcelona. Els col·legis d’obrers i moneders a la Corona d’Aragó (1208-1714), de l’Acadèmic Corresponent Sr. Albert Estrada-Rius, el dimecres 4 de maig a les 7 de la tarda.