Conferència del senyor Jordi Maluquer

Conferència de l`acadèmic Jordi Maluquer de Motes i Bernet titulada "El debat sobre les causes de la Revolució Industrial a Catalunya", dins del cicle dedicat a “El segle XIX i la contemporaneïtat”. Se celebrarà el dijous 11 d`abril del 2019, a les 7 de la tarda.