REIAL ACADÈMIA / MEDALLES ACADÈMIQUES / Medalla VI


1
Sr. Josep Flaquer i Fraisse
Any: 1860-1889 
2
Sr. Eduardo Llanas Jubero
Any: 1891-1904 
-
Sr. Jaume Massó i Torrents
Any: Electe 
3
Sr. Cosme Parpal i Marquès
Any: 1913-1923 
4
Sr. Lluís Via i Pagès
Any: 1923-1940 
-
Sr. Lluís Camós Cabruja
Any: Electe 
-
Sr. Carles Riba Bracons
Any: Electe 
-
Sr. Joan Maluquer de Motes
Any: Electe 
5
Sr. Manuel Riu i Riu
Any: 1983-2011 
6
Sr. Joan Ferrer i Costa
Any: 2013-