REIAL ACADÈMIA / Junta de Govern


President de l'Acadèmia
Dr. Pere Molas Ribalta
 
 
Secretari
Dr. Josep Massot i Muntaner
Tresorer
Dr. Josep M. Sans i Travé
Conservador
Dra. Pilar Vélez Vicente
Bibliotecari
Sr. José Enrique Ruiz i Domènec