REIAL ACADÈMIA / Junta de Govern


President de l'Acadèmia
Sr. Borja de Riquer i Permanyer
 
 
Secretari
Sr. José Martínez Gázquez
Tresorer
Sr. Josep M. Sans i Travé
Conservadora
Sra. Lola Badia Pàmies
Bibliotecari
Sr. José Enrique Ruiz Domènec
Vocal
Sra. Isabel Rodà de Llanza
Vocal
Sr. Jordi Maluquer de Motes i Bernet
Vocal
Sr. Tomàs de Montagut i Estragués
Vocal
Sr. Sergio Vila-Sanjuán