REIAL ACADÈMIA / MEDALLES ACADÈMIQUES / Medalla X


-
Sr. Joan Cortada i Sala
Any: Electe 
1
Sr. Gayetà Vidal i Valenciano
Any: 1870-1893 
2
Sr. Àngel Bas i Amigó
Any: 1899-1911 
3
Sr. Tomàs Carreras i Artau
Any: 1918-1954 
4
Sr. Joaquim Carreras i Artau
Any: 1955-1968 
5
Sr. Miquel Tarradell i Mateu
Any: 1978-1995 
6
Sra. Carme Riera Guilera
Any: 2002-