REIAL ACADÈMIA / MEDALLES ACADÈMIQUES / Medalla XVII


1
Sr. Antoni Aulèstia i Pijoan
Any: 1877-1908 
2
Sr. Ernest Moliné i Brasés
Any: 1913-1940 
3
Sr. Martí de Riquer Morera
Any: 1944- 
-
Sr. Jordi Maluquer de Motes Bernet
Any: Electe