REIAL ACADÈMIA / MEDALLES ACADÈMIQUES / Medalla VII


1
Sr. Adolf Blanch Cortada
Any: 1861-1877 
2
Sr. Francesc Ubach i Vinyeta
Any: 1888-1913 
3
Sr. Francesc Matheu i Fornells
Any: 1922-1938 
4
Sr. Josep Maria López-Picó
Any: 1948-1959 
5
Sr. Octavi Saltor i Soler
Any: 1970-1982 
6
Sra. Francesca Vendrell Gallostra
Any: 1984-1994 
7
Sra. Lola Badia Pàmies
Any: 1996-