REIAL ACADÈMIA / Protectores
Presidente
Molt Honorable Sr. Quim Torra i Pla

Consellera de la Presidència
Honorable Sra. Elsa Artadi Vila

Conseller de Cultura
Honorable Sra. Laura Borràs i Castanyer

Conseller de Justícia
Honorable Sra. Ester Capella i Farré

Ajuntament de Barcelona

Alcalde
Excma. Sra. Ada Colau i Ballano
Diputació de Barcelona

Presidenta
Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès