REIAL ACADÈMIA / Protectores
Presidente
Molt Honorable Sr. Pere Aragonès i Garcia

Consejera de la Presidencia
Honorable Sra. Laura Vilagrà Pons

Consejera de Cultura
Honorable Sra. Natàlia Garriga Ibáñez

Consejera de Justicia
Honorable Sra. Lourdes Ciuró i Buldó

Ajuntament de Barcelona

Alcalde
Excma. Sra. Ada Colau i Ballano
Diputació de Barcelona

Presidenta
Excma. Sra. Núria Marín Martínez