REIAL ACADÈMIA / Institutos Integrados


Institut d’Estudis Medievals
Dr. José Enrique Ruiz Domènec

Institut Català d'Estudis Bizantins i Neohel·lènics
Dr. Ernest Marcos Hierro
Sr. Francesc Morfulleda i Caralt

Institut de Prehistòria i Arqueologia
Dra. Isabel Rodà de Llanza