REIAL ACADÈMIA / Institutos integrados


Institut d’Estudis Medievals
Dr. José Enrique Ruiz Domènec
Dr. Frederic Udina Martorell
Institut d’Història de la Ciència
Dr. Joan Vernet Ginés
Dr. Julio Samsó Moya
Institut d’Estudis Històrico-Literaris
Marqués del Pedroso de Lara
Dr. Martí de Riquer Morera
Institut d’Estudis Bizantins i Neohel·lènics
Dr. Pere Villalba i Varneda
Sr. Francesc Morfulleda i Caralt
Institut de Prehistòria i Arqueologia
Dr. Marc Mayer Olivé