IMATGES / Galeria de Catalans Il·lustres


La Galeria de Catalans Il·lustres propietat de l'Ajuntament de Barcelona, va ser inaugurada per les festes de la Mercè de l'any 1871; l'elecció de Català Il·lustre es feia a propostes de l'Ajuntament i les Reials Acadèmies barceloneses; el nomenament comportava l'encàrrec del seu retrat a un pintor reconegut i la redacció d'una biografia per part d'un expert.

El primer retrat va ser el d'Antoni de Capmany i l'últim, fins ara, el de Joan Maragall. La Galeria s'instal·là en la Galeria gòtica de l'Ajuntament, desprès en el Museu d'Art Modern i l'any 1972 es traslladà a la seu de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, adscrita al Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona.