Ingrés del Sr. Jordi Maluquer de Motes

Sessió pública per tal de rebre l`Acadèmic Electe Sr. Jordi Maluquer de Motes i Bernet, el qual llegirà el seu discurs d’ingrés titulat "Literatura i economia: La narrativa de Narcís Oller a la intersecció". Serà contestat en nom de la Corporació per l’Acadèmic Numerari Sr. Borja de Riquer i Permanyer. L`acte se celebrarà el dijous dia 9 de juny del 2016, a les 7 del vespre.